Omdat wij beseffen dat onderwijs over onderwerpen rondom bevrijding en gebondenheid belangrijk en ook nodig zijn, willen we daarin ondersteunen waar dat mogelijk is. Om ons heen zien we hoe satan en het rijk van de duisternis vele mensen in zijn greep heeft, maar dat door onkunde en onwetendheid ook heel veel mensen niet weten wat er nu echt aan de hand is. 

  Het rijk van de duisternis wil niet graag ontmaskerd worden en de structuren waarlangs satan werkt houdt hij graag zo goed mogelijk verborgen. Daarom is onderwijs op dit gebied voor iedere christen van heel groot belang. Via het aanmeldformulier overige activiteiten is het mogelijk om contact met ons de zoeken voor een spreekbeurt in jouw gemeente, kring of groep over onderwerpen die te maken hebben met het rijk van de duisternis en hoe hij mensen in zijn greep heeft. 

  Aan een spreekbeurt zitten, behalve de reiskosten, geen verplichte kosten verbonden. Wij hebben het Evangelie en de overwinning op satan om niet gekregen en willen het graag om niet uitdelen. Uiteraard zijn giften wel hartelijk welkom, maar dat mag je doen naar draagkracht en waardering.


  Groeien in je identiteit en weten
  wie je echt mag zijn!

  Niet langer afhankelijk zijn van de
  mening van anderen!

  In zeven stappen groeien in
  je bestemming!

  Leren om Gods stem te verstaan en
  dat als basis laten zijn in je beslissingen!

  Je toekomst laten bepalen door wie
  je bent en niet het verleden!

  Vrijheid is niet langer een droom
  maar je ervaart het als Gods cadeau!

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2023 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.