De één zal zeggen: Leg mij uit wat gebondenheid is en wat gebedspastoraat daarbij kan betekenen, maar een ander zal zeggen: "Geef mij een lijstje met symptomen". Op basis van symptomen kun je inzicht krijgen dit kan wijzen op vormen van gebondenheid. Vaak is het een combinatie van symptomen. Vaak zijn het ook symptomen waar al van alles aan gedaan is, maar waar je tot op dit moment nog steeds last van blijft houden. Vaak wordt gezegd dat iets psychisch is waar je nooit meer vanaf kan komen. Dat kan zo zijn, maar als er nog nooit op geestelijk gebied naar deze problemen is gekeken, dan is het zeker de moeite waard om daar serieus naar te kijken.
   

  De onderstaande symptomen kunnen een aanwijzing zijn voor gebondenheid. Door gesprekken en het in kaart brengen van je leven wordt het pas echt duidelijk. Wellicht geven de symptomen je hoop dat er bij God echt een oplossing is voor jouw problemen. We verdelen de symptomen onder in vier categoriën, maar we koppelen ze niet aan de verschillende vormen van gebondenheid omdat dit nooit één op één kan. Uiteraard zul je nooit alle symptomen kunnen ervaren. Elk symptoom kan wijzen op vormen van gebondenheid.

   

  Geestelijke symptomen

  • Het lukt je niet om het Evangelie te aanvaarden of aan te nemen
  • Je voelt tegenstand tegen het werk van God
  • Zodra je de Bijbel gaat lezen ervaar je een blokkade of Bijbellezen lukt zelfs helemaal niet
  • Het lukt je niet om te bidden of je voelt daar een blokkade in
  • Hardop uitspreken van waarheden uit Gods Woord lukt niet of er moeilijk
  • Tijdens geestelijke muziek, aanbidding, zingen, vieren van Heilig Avondmaal of gewoon naar de kerk gaan ervaar je onrust
  • Je voelt weerstand tegen Jezus, Zijn Naam of Zijn werk
  • Je voelt haat tegen christenen of christelijke leiders
  • Je ervaart onvergevingsgezindheid in je eigen leven
  • Je bent verbittert

  Lichamelijke symptomen (deze zijn lastig te definiëren)

  • Plotseling optredende sterke lichaamskracht in bepaalde situaties
  • Medisch onverklaarbare pijn of ziekten
  • Plotselinge lichamelijk storingen (deze komen vaker terug en verdwijnen ook weer)
  • Plotselinge zintuigelijke storingen 
  • Verslavingen
  • Erfelijke ziekten (gevolg van een generatievloek bijv.)

  Psychische problemen (deze kunnen ook echt psychisch zijn, maar vanuit gebondenheid kunnen dezelfde soorten symptomen optreden)

  • Niet-rationele angsten of fobieën
  • Gevoelens van mislukking en een instelling dat je onbekwaam bent
  • Sterk gevoel van schuld, zelfveroordeling of zelfvernedering
  • Verslaving
  • Ongecontroleerde emoties, ongeremd of juist overdreven sterk aanwezige emoties
  • Agressiviteit en woede
  • Zelfverwonding of suïcidaal gedrag of neigingen
  • Je hoort stemmen
  • Dwanggedachten, dwingende stemmen die je opdrachten geven
  • Destructief gedrag
  • Innerlijke verdeeldheid
  • Moeite om iemand aan te kunnen kijken
  • Gedragsstoornissen
  • Depressiviteit

  Paranormale of parapsychische symptomen (bij deze symptomen kun je vrijwel zeker zijn van gebondenheid)

  • Je bezit paranormale gaven
  • Je voelt je aangetrokken tot mensen met paranormale gaven
  • Je voelt aan als iemand paranormaal begaafd is
  • Je bent betrokken of betrokken geweest bij occulte activiteiten, genezingen of geneeswijzen
  • Je hebt het gevoel dat je omringt bent door overleden familieleden of andere overleden geliefden
  • Je hebt het gevoel omringt te zijn door kwade machten of geesten
  • Horen van stemmen
  • Demonische aanvallen of plagerijen
  • Je hoort onverklaarbare geluiden, ervaart onverklaarbare aanwezigheid, beweging of temperatuurverschillen


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2023 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.