En tenslotte is er nog een vierde terrein waarop je kunt ervaren dat je geen vrijheid hebt. Dat is op het moment dat satan met zijn demonen een ingang heeft gekregen om je leven echt binnen te komen[1]. Je raakt dan de controle kwijt. Er kunnen zonden in je leven zijn (of soms in het voorgeslacht) waardoor je wel graag zou willen om er los van te komen, maar wat maar niet lukt. Iets in jou is dan sterker, dan kan wijzen op demonische gebondenheid.
   
  Op hoofdlijnen zou je kunnen zeggen dat er vijf terreinen zijn waarop satan echt iemands leven kan beïnvloeden: Via occultisme, onreinheid, dood[2], toverij (geestelijke manipulatie) en religie. Het hoeven niet eens altijd concreet aanwijsbare zonden te zijn, soms speelt ook een religieus voorgeslacht een rol, zijn er bepaalde situaties rondom de dood, waardoor satan een ingang heeft gekregen. Uiteindelijk helpt het traject van gebedspastoraat om iemand inzicht te geven wat er is gebeurd en het belangrijkste is dat satan uiteindelijk geen enkele rechtsgrond meer heeft om een deel van iemands bestaan te bezitten. Zodra alles is beleden en in het licht is gebracht, is daarmee ook elk grondrecht voor satan weg om in iemands leven aanwezig te mogen zijn en zal er bevrijding komen. 

  [1] Markus 1:23, Markus 5:5

  [2] Markus 9:26


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2023 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.