Het eerste terrein waarop je geen vrijheid kunt ervaren is als je gebonden zit aan bepaalde zonden. De zonde kan een macht hebben, waardoor je blijft verliezen. Paulus noemt dat de zonde regeert[1].
   
  We doen natuurlijk allemaal zonden, maar als je echt aan bepaalde zonden hardnekkig vast blijft zitten, dan kun je spreken van een bepaalde mate van gebondenheid[2]. Dit kan ook zijn als iemand heel bewust voor bepaalde zonden heeft gekozen en daar aan vast wil houden. In een traject van gebedspastoraat worden deze zonden blootgelegd en beleden.
   
  Iemand die echt vrij wil komen van alles wat hem gebonden houdt, zal uiteindelijk, soms na strijd, willen breken met deze zonden. Bedenk wel dat dit soms een hele lastige klus is om je werkelijk te bekeren van bepaalde zonden. Bekering is namelijk het antwoord op deze vorm van gebondenheid. Het kan heel verschillend zijn. De ene keer kan het een zonde zijn die onderdeel is van je sociale leven en lijkt het wel of je leven wordt afgebroken. Op een ander moment kan het gaan over iets waar je wel vanaf wil komen, maar lukt het gewoonweg niet. Bij die laatste situaties kom je meestal dit punt op een van de andere terreinen ook nog weer tegen. Neem het voorbeeld van porno, daar willen de meeste mensen echt wel vanaf, maar het lukt niet. Belijden lukt dan wel, maar echt loskomen niet. Vaak kom je er dan ook achter dat satan met een demonische bezetting ook op het gebied van onreinheid is binnengekomen, waardoor het telkens blijft misgaan.  

  [1] Romeinen 5:21

  [2] Genesis 4:7, Johannes 8:34, Romeinen 6:7, Romeinen 6:12-14


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2023 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.