Gebonden aan demonen

 
En tenslotte is er nog een vierde terrein waarop je kunt ervaren dat je geen vrijheid hebt. Dat is op het moment dat satan met zijn demonen een ingang heeft gekregen om je leven echt binnen te komen[1]. Je raakt dan de controle kwijt. Er kunnen zonden in je leven zijn (of soms in het voorgeslacht) waardoor je wel graag zou willen om er los van te komen, maar wat maar niet lukt. Iets in jou is dan sterker, dan kan wijzen op demonische gebondenheid.
 
Op hoofdlijnen zou je kunnen zeggen dat er vijf terreinen zijn waarop satan echt iemands leven kan beïnvloeden: Via occultisme, onreinheid, dood[2], toverij (geestelijke manipulatie) en religie. Het hoeven niet eens altijd concreet aanwijsbare zonden te zijn, soms speelt ook een religieus voorgeslacht een rol, zijn er bepaalde situaties rondom de dood, waardoor satan een ingang heeft gekregen. Uiteindelijk helpt het traject van gebedspastoraat om iemand inzicht te geven wat er is gebeurd en het belangrijkste is dat satan uiteindelijk geen enkele rechtsgrond meer heeft om een deel van iemands bestaan te bezitten. Zodra alles is beleden en in het licht is gebracht, is daarmee ook elk grondrecht voor satan weg om in iemands leven aanwezig te mogen zijn en zal er bevrijding komen.
 
 

[1] Markus 1:23, Markus 5:5

[2] Markus 9:26

 

Pinksteren 2