Gebonden aan emoties

 
Het derde terrein waar je kunt ervaren dat je geen vrijheid hebt is op het terrein van je emoties. Op het moment dat iemand over je grenzen heen gaat, kan het gebeuren dat je emotioneel verwond wordt. Overigens zien we in heel veel trajecten op dit onderwerp vaak de grootste dingen gebeuren. Juist op dit terrein zien we keer op keer heel veel innerlijke genezing en herstel. Bij dit thema gaat het vooral over 'vergeving'.
 
Vergeving kan soms erg onrechtvaardig voelen, want je hebt toch recht om boos te zijn als jou iets is aangedaan? Hoe logisch dit ook lijkt, blijkbaar is dit niet wat Jezus wil dat we doen. Het gaat bij vergeving niet over goedpraten wat er is gebeurd, maar het gaat er bij Jezus om dat degene die verwond is, los kan komen van degene die hem dat heeft aangedaan. Vaak komt dit thema al heel vroeg tijdens een traject ter sprake omdat vergeven iets is dat je niet zomaar doet. Dat heeft tijd nodig, zeker als de dader niet met berouw is gekomen en om vergeving heeft gevraagd.
 
Je zou kunnen zeggen dat er twee soorten vergeving zijn: In de eerste plaats vergeving met berouw, waarvan Jezus zegt dat we dan 70x7 maal moeten vergeven. Jezus maakt duidelijk, bij de gelijkenis van de onrechtvaardige knecht[1], wat er gebeurt als we niet vergeven: Dan komen we uiteindelijk in de handen van de pijnigers terecht. Je blijft er dan dus aan herinnerd worden.
 
De tweede vorm van vergeving is als er geen berouw is. Als je dan nog een keer in de gelijkenis van de onrechtvaardige knecht leest, dan is het de koning die deze knecht wel eerst ter verantwoording roept over zijn schuld. Soms moet je berouw ook in beweging zetten. Komt er dan geen berouw, dan wil Jezus nog steeds niet dat je vast blijft zitten aan het verleden. Dan is vergeving dat je het recht op vergelding opgeeft en aan God geeft[2]. Uiteindelijk zal God het onrecht altijd vergelden: Of door de zondaar te straffen als hij niet met berouw bij Jezus is gekomen, of aan Jezus aan het kruis voor degenen die in Hem geloven. God zal het onrecht nooit ongestraft laten.
 
Uiteindelijk, op de gebedsdag, aan het einde van het traject, is het de bedoeling dat je zover bent dat je met je wil kunt vergeven, maar we beseffen heel vaak dat dit veel tijd kan kosten. Maar de innerlijke genezing op dit terrein is heel groot.

 


[1] Mattheüs 18:21-35

[2] Romeinen 12:19, Hebreeën 10:30

 

Pinksteren 3