Gebonden door de zonde

 
Het eerste terrein waarop je geen vrijheid kunt ervaren is als je gebonden zit aan bepaalde zonden. De zonde kan een macht hebben, waardoor je blijft verliezen. Paulus noemt dat de zonde regeert[1].
 
We doen natuurlijk allemaal zonden, maar als je echt aan bepaalde zonden hardnekkig vast blijft zitten, dan kun je spreken van een bepaalde mate van gebondenheid[2]. Dit kan ook zijn als iemand heel bewust voor bepaalde zonden heeft gekozen en daar aan vast wil houden. In een traject van gebedspastoraat worden deze zonden blootgelegd en beleden.
 
Iemand die echt vrij wil komen van alles wat hem gebonden houdt, zal uiteindelijk, soms na strijd, willen breken met deze zonden. Bedenk wel dat dit soms een hele lastige klus is om je werkelijk te bekeren van bepaalde zonden. Bekering is namelijk het antwoord op deze vorm van gebondenheid. Het kan heel verschillend zijn. De ene keer kan het een zonde zijn die onderdeel is van je sociale leven en lijkt het wel of je leven wordt afgebroken. Op een ander moment kan het gaan over iets waar je wel vanaf wil komen, maar lukt het gewoonweg niet. Bij die laatste situaties kom je meestal dit punt op een van de andere terreinen ook nog weer tegen. Neem het voorbeeld van porno, daar willen de meeste mensen echt wel vanaf, maar het lukt niet. Belijden lukt dan wel, maar echt loskomen niet. Vaak kom je er dan ook achter dat satan met een demonische bezetting ook op het gebied van onreinheid is binnengekomen, waardoor het telkens blijft misgaan.
 
 

[1] Romeinen 5:21

[2] Genesis 4:7, Johannes 8:34, Romeinen 6:7, Romeinen 6:12-14

 

Pinksteren 3