Kan een christen gebonden zijn?


 

Deze vraag is de vraag die vaak wordt gesteld: "Kan een christen gebonden zijn?" Als je gelooft dat Jezus voor je zonden is gestorven, ben je toch het eigendom van Jezus? Kun je dan toch nog gebonden zijn? We zullen het proberen kort uit te leggen.

 

Op het moment dat je gebonden bent op een bepaald gebied van je leven, zegt dit niets over het eigendom van wie je bent. Door het geloof in Jezus ben je het eigendom is Hem en dat raak je nooit meer kwijt. Toch kun je wel vast komen te zitten in de strikken satan of in vormen van gebondenheid.

 

Als David in zonden is gevallen met Batseba en dat verzwijgt, dan zegt hij dat zijn beenderen wegteerden[1]. Hij kwijnde weg omdat hij een mens was geworden met geheimen en geheimen maken dat je niet meer vrij bent. Je bent dan gebonden aan zonden. 

 

Een ander voorbeeld is dat je leugens in je denken hebt toegelaten en je vast zit aan een leugen en je echt bent gaan geloven dat die leugen over jouw leven de waarheid is. Dan kun je wel geloven in Jezus, maar ben je tegelijk ook gebonden. Want die leugen bepaalt je hele leven. 

 

Een christen die zich heeft ingelaten met occulte zaken heeft de duivel toegelaten in zijn leven. Ook een christen kan door verkeerde keuzes hierin fouten maken. Of misschien heb je voordat je wederom geboren werd zonden gedaan, waarvan je nu de gevolgen nog ervaart, of misschien hebben anderen jou iets aangedaan waar jij nu de gevolgen nog van draagt.

 

Het kan ook zijn dat er in jouw voorgeslacht zonden zijn geweest, waardoor jij nu, ondanks jouw geloof, nog steeds onder de gevolgen van een vloek leeft. In de wet van God zegt God dat afgoderij doorwerkt tot in de derde of vierde generatie. Als dat niet verbroken wordt, kun jij daar nu nog steeds last van hebben. 

 

Gebonden zijn wil dus niet zeggen dat je daarmee het eigendom van satan zou zijn, maar hij heeft ergens grondgebied in je leven ingenomen. Als jij leugens in je denken hebt, dan ben je niet demonisch belast, maar satan heeft je wel te pakken gekregen met leugens over jouw leven. Op al deze dingen is gebedspastoraat gericht. Het helpt je om de waarheid in je leven toe te passen en door de waarheid vrij te worden. 

 

Als Jakobus zegt dat we satan moeten weerstaan[2] dan betekent dit dat ook gelovigen aangevallen worden en dat dit soms misgaat. En dan is het nodig om het verloren land weer terug te winnen. Het is geen schande als gebonden bent? Het is een schande om iemand gebonden te laten zijn, terwijl Jezus recht heeft op elk terrein van ons leven.

 


[1] Psalm 32:3

[2] Jakobus 4:7

 

 

Pinksteren 2