Eindeloos vrij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De teamleider is de Functionaris Gegevensbescherming voor Eindeloos vrij. Hij is via het algemene contactformulier te bereiken.

  In het kader van de privacywetgeving vermelden we op deze pagina wat we met de informatie doen die jij via deze website aan ons doorgeeft. 

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Eindeloos vrij verwerkt je persoonsgegevens doordat je zelf gegevens aan ons verstrekt via de verschillende contactformulieren. Op de site gebruiken we meerdere soorten contactformulieren. Afhankelijk van het formulier dat je invult doen wij iets met de gegevens die jij aan ons doorgeeft.

  In geen enkel geval zullen wij jouw gegevens verhandelen of doorgeven zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
  Het team van Eindeloos vrij heeft gedeelde geheimhouding, wat betekent dat er geen gegevens gedeeld zullen worden buiten het team zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. 

  Hieronder vind je een overzicht, per contactformulier, over de manier hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, met welk doel wij dit doen en hoe lang wij deze bewaren. 

  Contactformulier algemeen

  Dit contactformulier vul je in op het moment dat je ons een algemene vraag stelt. Dat wat wij opslaan zijn je algemene persoonsgegevens, de vraag die jij ons stelt en eventueel het bestand dat je meestuurt. Wij zullen reageren op je vraag of opmerking. Vervolgens zullen we jouw gegevens twee weken na de afhandeling van je vraag of opmerking verwijderen. Geef je op het formulier aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Eindeloos vrij, dan zullen wij je naam, woonplaats en mailadres invoeren in ons mailingprogramma voor het vriendennetwerk, zodat je meegenomen wordt in de mailing.

  Contactformulier hulpaanvragen

  Dit contactformulier is een uitgebreid formulier waarop je veel persoonlijke gegevens invult. Deze gegevens hebben we nodig om te kunnen beoordelen of we jouw kunnen helpen bij de problemen waar jij tegenaan loopt. De gegevens die jij invult komen in eerste instantie alleen bij de teamleiders en de teamondersteuner binnen. De teamondersteuner zal je een mail sturen over het vervolg van het traject. De gegevens die jij hebt ingevuld gaan mee in het intakegesprek en worden alleen gedeeld met degene die het intakegesprek met jou zal doen. Blijkt na het intakegesprek dat wij niets voor jou kunnen betekenen, dan zullen wij binnen drie dagen al je gegevens vernietigen. Op het moment dat na het intakegesprek blijkt dat wij je kunnen helpen, dan zullen wij je gegevens bewaren en delen met degene die met jou je persoonlijke traject zal aangaan.

  Tijdens jouw persoonlijke traject maken wij gebruik van een questionnaire, een uitgebreide vragenlijst. Deze wordt niet digitaal bijgehouden. De ingevulde questionnaire zal gebruikt worden bij het eindgebed aan het einde van jouw persoonlijke traject. Direct na het eindgebed zal de questionnaire in jouw bijzijn worden vernietigd, tenzij anders met jou wordt afgesproken. Het gebedsprotocol wat voor het eindgebed wordt gebruikt zullen we bewaren tot een half jaar na de afsluiting van de nazorg die op het traject volgt. Zowel het gebedsprotocol, als jouw aanmeldformulier zullen we daarna vernietigen of verwijderen.
   

  Bij dit alles geldt dat alles wat jij tijdens jouw persoonlijke traject deelt, niet door ons gedeeld zal worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen dus niet, buiten jou om, contact opnemen met artsen, familieleden of welke andere personen dan ook. Het team heeft gedeelde geheimhouding, wat betekent dat we binnen het team, indien nodig, wel hulp kunnen vragen.

  Contactformulier spreekbeurten

  Op het moment dat je dit formulier invult omdat je interesse hebt in een spreekbeurt via Eindeloos vrij slaan wij de gegevens die je invult op dit formulier op tot het moment dat je aanvraag is afgehandeld. Het je aanvraag een spreekbeurt tot gevolg, dan zullen wij je gegevens bewaren tot twee weken na de spreekbeurt. Geef je op het formulier aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Eindeloos vrij, dan zullen wij je naam, woonplaats en mailadres invoeren in ons mailingprogramma voor het vriendennetwerk, zodat je meegenomen wordt in de mailing.

  Contactfomulier aanmelding activiteiten

  De gegevens die je op dit formulier invult zullen we alleen gebruiken om te inventariseren wie er op welke activiteiten aanwezig zijn. Binnen twee weken na de activiteit zullen wij je gegevens wissen. Geef je op het formulier aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Eindeloos vrij, dan zullen wij je naam, woonplaats en mailadres invoeren in ons mailingprogramma voor het vriendennetwerk, zodat je meegenomen wordt in de mailing.

  Contactformulier vriendennetwerk

  Via het vriendennetwerk willen wij graag contact onderhouden met degenen die onze bediening willen volgen, voor ons bidden of ons financieel ondersteunen. De gegevens die je invult op het aanmeldformulier voor het vriendennetwerk zullen wij alleen gebruiken voor het verzenden van een regelmatige mailing. De gegevens die niet direct nodig zijn voor het versturen van de mailing gebruiken wij alleen om inzicht te hebben in wie er onderdeel zijn van ons vriendennetwerk. Via de mailing is het mogelijk om je uit te schrijven, als je dat zou willen. Op dat moment verwijdert de software jouw gegevens van de actieve lijst. Vier keer per jaar wissen wij de deactieve lijst. 

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Eindeloos vrij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eindeloos vrij) tussen zit.
   
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Eindeloos vrij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
   
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eindeloos vrij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
   
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via het algemene contactformulier naar ons sturen.
   
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
   
  Eindeloos vrij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
   
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Eindeloos vrij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via het algemene contactformulier.


  Ervaar jij in je leven op emotioneel of
  op geestelijk gebied blokkades?

  Zijn er dingen in je leven waarvan jij het
  gevoel hebt de regie kwijt te zijn?

  Ben je in de psychiatrie vastgelopen maar
  is er nooit geestelijk naar je gekeken?

  Is God in je leven zover weg en is de
  relatie met God zo moeilijk?

  Loop je altijd met angst, dwanggedachten
  of misschien iets dat hier op lijkt?

  Kun je niet van jezelf houden of zelfs
  niet eens in de spiegel kijken?

  Eindeloos vrij

  Eindeloos vrij is een bediening van gebedspastoraat om mensen te helpen die zijn vastgelopen in hun leven. Wij zijn een interkerkelijk team van pastoraal werkers die geschoold en getraind zijn in gebedspastoraat.

  Gebedspastoraat

  Gebedpastoraat is een vorm van pastoraat waarbij we mensen helpen hun identiteit en autoriteit in Christus te vinden en we helpen mensen vrij te komen van verkeerde bindingen in hun leven.

  Coaching

  Naast gebedspastoraat bieden we ook verschillende vormen van coaching aan. Lang niet iedereen heeft gebedspastoraat nodig, soms wil je gewoon een nieuwe stap in je leven ontdekken. Daar helpen we graag bij.

  Aanmeldingen

  Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk traject is aanmelding nodig, maar het is ook mogelijk om eerst mee te doen aan andere vormen van coaching of hulp om daar te ontdekken wat je nodig hebt.

  © 2023 Eindeloos vrij. All Rights Reserved.